Goed om weten

Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Elke eerste zaterdag van de maand: WERKDAG in het RESERVAAT.
Info: rudy.deplae(at)telenet.be - graag verwittigen


Abonneren op de online nieuwsbrief en info over alle activiteiten.

Klik hier!!


Damse Stadswallen: natuurgebied van de maand.

Lees er alles over.


Bezoek ons op

FACEBOOK !!


Natuurpunt Damme werkt rond 4 belangrijke pijlers en streeft naar duurzame verbetering van de levenskwaliteit zonder het milieu te ondermijnen.
 
Deze pijlers zijn: natuurbeheer,natuurstudie, natuureducatie en natuurbeleid

 

Natuurbeheer

 

Onze afdeling bezit of beheert ruim 180 ha (situatie einde 2013) waardevolle natuur op het grondgebied van Damme onder de benaming "De stadswallen van Damme". Naast overblijfselen van de oude stadswallen rond Damme (30 ha) beheren we ook ondermeer percelen in de Romboutswerve (15 ha), het Verbrand fort (4 ha), de Platte Kreek (1 ha) en de omgeving van de Blauwe Sluis (1,5 ha).

 

In de polders rond Damme kopen we voornamelijk permanente graslanden aan, omwille van hun botanische en ornithologische waarde.

 

Iedere eerst zaterdag van de maand is er een werkdag. In november is er de jaarlijkse Dag van de Natuur, waarop met man en macht gewerkt wordt om grootschalige of achterstallige klussen aan te pakken. Daarbuiten gaan ook teams van vrijwilligers regelmatig aan de slag, zowel binnen als buiten de reservaatgebieden.

 

 

Natuurstudie

 

We organiseren of werken mee aan onderzoek of inventarisatie rond o.a. ganzen, broedvogels, zwaluwen, aalscholvers, weide- en watervogels, roofvogels, dotterbloemen, amfibieën, paddenstoelen, insecten, ......

 

 

Natuureducatie

 

 

We verzorgen publieke activiteiten zoals Vogelfestival, Lammetjesdag, Nacht van de Duisternis, Nacht van de Vleermuis, Paddenstoelwandeling, voordrachten en excursies in Damme en nabije omgeving.

 

In de maanden juli en augustus is er iedere maandag een wandeling in het kader van de zomercampagne. In de maanden december en januari is er iedere zondag een winterwandeling in samenwerking Toerisme Damme.

 

Voor scholen, verenigingen, bedrijven, families verzorgen we wandelingen en fietstochten op aanvraag in Damme en de Zwinstreek.

 

Natuurbeleid

 

Een groot gedeelte van de beheerde percelen vallen in Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied, of zijn beschermd als landschap.

 

Door vertegenwoordiging in verschillende adviesraden hebben we een stem in het natuur- en milieubeleid van de Stad Damme. Als partner zijin we nauw betrokken bij verschillende projecten rond de Staats-Spaanse Linies en de recreatieve ontsluiting van Damme

 

 

 

Onze sponsors

1 | 2

NVD_2020.jpg
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech